Posts

Aanbevelingen voor het regeerakkoord van kabinet Schoof I 2024

Afbeelding
De veiligheid en soevereiniteit van Nederland wordt in toenemende mate uitgedaagd door Russische agressie en Chinese ondermijning. Hierin staat Nederland niet alleen, heel Europa kampt met deze problematiek. De meest effectieve garantie voor het behoud van onze soevereiniteit bereiken we via de NAVO en de EU. Onze verdediging begint al bij de Baltische staten, daar zal Nederland voor de lange termijn moeten bijdragen aan de Enhanced Forward Presence.  Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid . Om instabiliteit aan de grenzen van Europa tegen te gaan zal Nederland ook haar rol moeten blijven nemen in missies buiten het Europees grondgebied. Gezien de vergevorderde economische integratie van de EU blijft Europese samenwerking de geëigende vorm voor onderlinge coördinatie en gezamenlijk optreden op het wereldtoneel. Om dit effectief te doen zal de EU echter een veel sterker geïntegreerd gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid moeten krijgen.  Rapid Deployment Capability