Posts

Posts uit december, 2023 tonen

EDNL stuurt formatiebrief aan Tweede Kamerleden

Afbeelding
Deze huidige kabinetsformatie speelt zich helaas af in een nieuwe realiteit, waarin oorlog is teruggekeerd naar het Europese continent. De kans op verdere escalatie van deze oorlog is niet ondenkbaar. Ook in het Midden-Oosten is oorlog teruggekeerd en bedreigt nu een van de belangrijkste handelsroutes van ons land.  Eurodefense Nederland beveelt de Tweede Kamerleden aan om dit gevaar het hoofd te bieden door een versterking van de Europese pilaar binnen de NAVO. Dit vraagt ook belangrijke nieuwe inspanningen voor ons land, nieuwe afspraken voor en met de defensie-industrie en betere financieringsmogelijkheden. Ter ondersteuning van het formatieproces doet Eurodefense Nederland aanbevelingen over internationale veiligheid, Defensie en samenwerking in Europa.   

Europees Parlement stelt verdragswijzigingen voor

Afbeelding
  Foto:  Alina Zienowicz, CC BY-SA 3.0   Op 22 november 2023 heeft het Europese Parlement ingestemd met een groot aantal vergaande voorstellen voor wijziging van het verdrag van Maastricht . Officieel het " Verdrag betreffende de Europese Unie ". De voorgestelde amendementen betreffen ook een flinke wijziging van het Buitenlands- en Defensiebeleid.  Deze sluiten naadloos aan bij de concepten die Eurodefense in november 2020 aan de Europese Commissie heeft geadviseerd . Het Europese parlement stelt o.a. voor om over Buitenlands en Defensiebeleid te gaan stemmen met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit.  Verder om een Europese Defensie Unie op te richten met eigen eenheden onder commando van de Unie en gecontroleerd door het Europese Parlement . Ook wil het Europese Parlement gezamenlijke aankoop van wapensystemen   financieren via de Unie en het Europese Defensie Agentschap (EDA) daarbij een hoofdrol te geven. Het gaat nog wel even duren voordat deze