Europees Parlement stelt verdragswijzigingen voor

 

Op 22 november 2023 heeft het Europese Parlement ingestemd met een groot aantal vergaande voorstellen voor wijziging van het verdrag van Maastricht. Officieel het "Verdrag betreffende de Europese Unie".

De voorgestelde amendementen betreffen ook een flinke wijziging van het Buitenlands- en Defensiebeleid.  Deze sluiten naadloos aan bij de concepten die Eurodefense in november 2020 aan de Europese Commissie heeft geadviseerd.

Het Europese parlement stelt o.a. voor om over Buitenlands en Defensiebeleid te gaan stemmen met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit. 
Verder om een Europese Defensie Unie op te richten met eigen eenheden onder commando van de Unie en gecontroleerd door het Europese Parlement.
Ook wil het Europese Parlement gezamenlijke aankoop van wapensystemen financieren via de Unie en het Europese Defensie Agentschap (EDA) daarbij een hoofdrol te geven.

Het gaat nog wel even duren voordat deze plannen werkelijkheid worden. de Europese Raad moet nu een Conventie bijeen roepen met vertegenwoordigers van de nationale parlementen, van de staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de Commissie. Deze Conventie moet met consensus een aanbeveling aan de Europese Raad goedkeuren, waarna de Europese Raad de wijziging vaststelt. Ten slotte moet deze nog door alle lidstaten worden geratificeerd. 

Meer weten? Volg deze link.
Het betreft de algemene beleidsvoorstellen 21 en 22, en de daarop gebaseerde amendementsvoorstellen 50-60


 

Populaire posts van deze blog

Initiatiefnota Europese Munitieproductie van Kamerleden Boswijk en Tuinman

Inschrijving Masterclass Defensie 2024-2025 van KIVI DV en Eurodefense geopend

Seminar European policies for Artificial Intelligence in Defence