Nieuw initiatief voor veiligheid en verdediging van de Europese Unie

Het veiligheids- en verdedigingsvermogen van de EU moet worden versterkt. Daarover is veel te doen in Nederland en Europa. Multilaterale defensiesamenwerking verliep de afgelopen decennia moeizaam. Om een nieuwe impuls te geven aan versterking van de veiligheid en defensie van de Europese Unie heeft het in 15 landen vertegenwoordigde EuroDéfense-netwerk een voorstel naar Brussel gestuurd. 


Het gaat bij Europese veiligheid niet langer uitsluitend om militaire dreigingen en om verdediging van territorium van een lidstaat. Er zijn veel nieuwe dreigingen en ontwikkelingen die de meeste individuele lidstaten niet aan kunnen. Het gaat om verschillende, vaak hybride bedreigingen, zoals misinformatie, illegale migratiestromen, cyberaanvallen, terrorisme en conflicten in grensregio’s. Europa is een wereldspeler van formaat die zich meer moet inspannen om zowel haar grondgebied, haar burgers als de Europese normen en waarden te beschermen.

Wat houdt het nieuwe voorstel in?
  1. Een permanente, beperkte maar hoogkwalitatieve EU-interventiecapaciteit voor directe actie in geval van crisis, mede ter overbrugging van de tijd die nodig is om de capaciteiten van lidstaten in te zetten. Dit kunnen bewapende eenheden zijn, maar bijvoorbeeld ook cyber-eenheden. Personeel van deze eenheden is in dienst van de EU en complementair aan nationale defensie capaciteiten.

  2. Het op EU-niveau ontwikkelen van aanvullende defensiemiddelen die het vermogen van de meeste lidstaten te boven gaan, zowel op nieuwe technologiegebieden als voor kostbare conventionele systemen.

  3. Snelle en effectievere EU-besluitvorming in crisissituaties door een EU veiligheidsraad.

  4. Versterken van de EU-commandostructuur om leiding te kunnen geven aan de eigen EU-eenheden, de eenheden van Lidstaten en ook aan een EU-bijdrage in NAVO verband.
Daarbij moeten de lidstaten beseffen dat “alles zelf kunnen” niet meer mogelijk en noodzakelijk is. De meeste Europese landen kunnen dat nu ook niet. Uitgangspunt is vrijwilligheid: Iedere lidstaat kan zelf blijven bepalen welke defensie capaciteiten zij nodig acht voor de eigen verdediging en welke deel daarvan zij wil toezeggen in EU verband.

De nieuwe EU defensiecapaciteit kan als eerste snel in crisissituaties optreden. Vervolgens kunnen capaciteiten van lidstaten worden ingezet. Die zullen tevoren moeten zijn toegezegd. Dit systeem doet geen afbreuk aan nationale of Navo verplichtingen.

De voorstellen van Eurodefense sluiten goed aan bij recente ontwikkelingen in Nederland. Het rapport van de AIV en de Defensievisie 2035 wijzen ook op de noodzaak tot specialisatie en meer Europese samenwerking. Het Eurodefense initiatief kan een goede bijdrage zijn om dit beter te effectueren en in de 27 lidstaten te stimuleren.

Voor meer informatie neemt u contact op met Jan Wind: E: jan.wind@eurodefense.nl of T: 06-2350 2003

Lees meer of download:
Summary (English)      Samenvatting (Nederlands)       Full report (English)        Full report (French)

Populaire posts van deze blog

Aanbevelingen voor het regeerakkoord van kabinet Schoof I 2024

Arms export control and the trilateral agreement

Clustering the EDTIB