Der Spiegel - Olaf Scholtz spreekt zich uit voor een EU- leger


Onlangs heeft de Duitse kanselier-kandidaat van de SPD Olaf Scholz zich uitgesproken voor een EU-leger. Hoewel deze ideeën volgens hem vooralsnog als ''toekomstmuziek'' zijn, resoneren de door hem voorgestelde plannen met de bevindingen van de EDNL werkgroep 27. Speerpunten in zijn visie zijn onder andere dat de troepenmacht onder het bevel staat van de Europese Unie ter versterking van nationale capaciteiten. Eveneens in lijn met de door Eurodefense uitgebrachte adviezen zou deze troepenmacht klein kunnen beginnen. Om dit te bewerkstelligen is het van het hoogste belang dat de initiatieven democratisch zijn ingebed terwijl de logge unanieme beslissingsmakingsprocedures worden verlaten. 

Lees meer over dit voorstel in Der Spiegel 

Photo Credits: Flickr, SPD Schleswig-Holstein 2.0 Generic (CC BY 2.0)


Populaire posts van deze blog

Aanbevelingen voor het regeerakkoord van kabinet Schoof I 2024

Arms export control and the trilateral agreement

Clustering the EDTIB