Formatiebrief 2021 - geleidelijke integratie EU defensie

Alleen door geleidelijke integratie van krijgsmachten op Europees niveau kan een passend antwoord worden gegeven op toegenomen dreiging en steeds complexere technologie die Defensie nodig heeft.

Eurodefense Nederland heeft daarom aan de kabinetsinformateur voorgesteld om in Europees verband in te zetten op gezamenlijke snel inzetbare EU-eenheden en op de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe technologieën en kostbare systemen. Dit kan op kleine schaal beginnen. Financiering op EU niveau door bijvoorbeeld het Europese Defensie Fonds kan dit mogelijk maken zonder verschuivingen in nationale budgetten en de lastige onderhandelingen die daarvoor met 26 lidstaten nodig zijn.

Ere-voorzitter en oud minister van defensie Dr. Wim van Eekelen: "Om te bewegen in het krachtenveld van groeiende geopolitieke competitie zijn direct inzetbare EU eenheden nodig, die zonder maandenlange complexe onderhandelingen direct kunnen worden ingezet. Dit is van vitaal belang wanneer Europese landen als Nederland niet met voldongen feiten willen worden geconfronteerd op het wereldtoneel."

Om dit te verhelpen stelt Eurodefense voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten. Deze krijgt een mandaat van de lidstaten om kleine, permanent beschikbare EU-interventie eenheden snel in te zetten, vooruitlopend op de eventuele inzet van nationale en vooraf toegezegde eenheden. 

Natuurlijk blijft de verdediging van het eigen grondgebied de verantwoordelijkheid en basistaak van ieder land, maar de toekomstige technologieën en systemen die daarvoor noodzakelijk zijn kan Nederland zich niet meer alleen veroorloven. Daarom kunnen deze beter worden gezamenlijk op EU niveau worden ontwikkeld, geproduceerd en aangeschaft dan nationaal, zoals nu gebeurt. Dit sluit goed aan bij het streven naar taakspecialisatie, dat Minister Bijleveld in haar Defensievisie 2035 heeft vastgelegd. 

Voor meer informatie zie ook het Eurodefense rapport: ‘Nieuw initiatief voor veiligheid en verdediging van de Europese Unie’


Populaire posts van deze blog

Aanbevelingen voor het regeerakkoord van kabinet Schoof I 2024

Arms export control and the trilateral agreement

Clustering the EDTIB