EDNL - De illusie van soevereiniteit

Een Europees leger zou een wonder vereisen, en wonderen bestaan niet - stelt Generaal Martin Wijnen in zijn interview met het NRC. Europese defensie integratie is echter helemaal niet zo vergezocht, vindt Eurodefense Nederland. De eerste stap daarbij is het doorbreken van illusies.

De Europese Unie is een smeltkroes van culturen. Volgens Wijnen liggen deze zo ver uit elkaar dat het de samenwerking in de weg staat. Deze verschillen gelden echter net zo goed tussen Amerikaanse militairen uit Alaska of Californië, maar niemand die praat over een Californisch leger. Voor Nederland geldt hetzelfde, wij waren ooit opgebouwd uit losse provinciën die elkaar regelmatig te lijf gingen. Ook dat stond uiteindelijke samenwerking niet in de weg. 

Dat wij met andere Europeanen prima militair kunnen optreden hebben wij al in talloze conflicthaarden bewezen. Sterker nog, wij kunnen niet anders meer dan optreden in coalities. Nederland blijft een kleine vis in een grote vijver. 

Generaal Wijnen spreekt over soevereiniteit en verantwoordelijkheid van het Nederlands parlement. Maar hoe is het met onze soevereiniteit gesteld wanneer wij voor onze zelfverdediging feitelijk afhankelijk zijn van Amerikaanse militairen in Europa? Waar leggen zij de verantwoording af? 

De regering vindt dat Europa militair op zichzelf moet kunnen staan en dat Nederland het aantal eigen taken gaat beperken. Dit vraagt niet om een compleet Europees leger, maar wel om een Europese defensie organisatie die samenhang kan creëren en snel kan handelen. Laten we daarmee een start maken, zodat we urgente militaire taken gezamenlijk en snel kunnen uitvoeren. Zonder eindeloze beslissingsprocessen en gecontroleerd door het Europese parlement. 

Namens het bestuur van Eurodefense Nederland, Den Haag 21 juni 2021


Populaire posts van deze blog

Initiatiefnota Europese Munitieproductie van Kamerleden Boswijk en Tuinman

Inschrijving Masterclass Defensie 2024-2025 van KIVI DV en Eurodefense geopend

Seminar European policies for Artificial Intelligence in Defence